×

ลงทะเบียน สมาชิก/บุคคลทั่วไป ลงทะเบียน VIP

Innovative IA: Recalibration for the COVID Environment
15 November 2021
08:00 - 16:30
ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Bangkok Map
Ticket / บัตร

รายละเอียดการซื้อบัตร

Ticket Type / ประเภทบัตร Price / ราคา Quantity Ticket / จำนวนบัตร
3,100 บาท / ใบ
2,790 บาท / ใบ
2,000 บาท / ผู้ใช้
1,800 บาท / ผู้ใช้
Personal information / ข้อมูลส่วนตัวผู้ซื้อบัตร


Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)21154050